Het korps Zuid-IJzer bestaat uit 50 man en 6 ambulanciers niet-brandweerman.

De algemene leiding van het korps gebeurt door Lt Daan Vandenbussche, dokter Ben Doise houdt zich hoofdzakelijk bezig met de leiding van de ambulancedienst.
Het korps wordt onderverdeeld in 4 secties met aan het hoofd daarvan een adjudant. Een sectie is om de 4 weken van dienst of wacht.

Binnen iedere sectie van het korps zijn een aantal specialisaties:

  • persluchtdragers
  • chauffeurs
  • pompbedieners
  • ambulanciers

Ook het verdelgen van wespen of het ophalen van loslopende honden vergt een speciale opleiding.

Wat betreft brandpreventie is er binnen Zuid-IJzer eveneens de nodige kwalificatie beschikbaar om deze taak uit te voeren.
Een aantal manschappen van Zuid-IJzer zijn actief in het RED en IGS team van brandweer Westhoek.

De groep van dienst rukt uit bij kleinere karweien met 1 groep:

  • lichte stormschade
  • reinigen wegdek
  • verdelgen van wespen

Als de oproep een verkeersongeval of schoorsteenbrand betreft dan wordt er, tijdens de nacht en het weekend, een uitgebreider team opgeroepen.

Bij grote branden, zware stormschade en zware wateroverlast wordt de volledige post opgeroepen.